Geen successierechten tot € 12.500

Grootouders: verwen gratis uw kleinkinderen!

Schenking of testament

U hebt als grootouder twee mogelijkheden: schenking of testament.

Schenking

Bij schenking tellen drie voorwaarden:

  • U moet de werkelijke intentie hebben
  • Er moet een overdracht zijn
  • De persoon die ontvangt (begiftigde) moet ze aanvaarden

U heeft twee mogelijkheden:

  1. Handgift: U geeft van hand in hand, zonder formaliteiten, zonder successierechten indien u nog 3 jaar leeft.
  2. Schenking: Dit gaat via akte of bankgift met regsitratie en een eigendomsoverdracht.

U kunt baas blijven over uw schenking op de volgende manieren:

  • De schenker beslist over de datum van het effectief krijgen
  • Conventionele terugkeer: bij overlijden van de begiftigde, gaat het geschonken goed terug naar de schenker zonder successierechten

Een verzekeringscontract Tak 21 is een prachtig instrument om uw schenking te plannen.

Snelle offerte aanvraag

Testament

U kunt het beschikbaar deel, buiten het deel waar uw kinderen recht op hebben, geven aan uw kleinkinderen via een testament. De uitwerking van een testament treedt pas in voege op het moment van overlijden en dus zijn er altijd successierechten verschuldigd.

Bron: Johan Lemmens, Taxworld